lifestyle

Waar is het prettig leven voor een ADHD’er?!

Omgaan met ADHD in de wereld. prettig leven

Grote verschillen in de wereld in hoe om te gaan met ADHD-ers

ADHD bestaat natuurlijk niet alleen in Nederland maar komt over de hele wereld voor. Echter kijkt elke land anders tegen ADHD aan. Ik was benieuwd hoe andere landen omgaan met mensen die ADHD hebben.

Elke maatschappij heeft zijn eigen normen en waarden. Helaas botsen die soms met typische ADHD-eigenschappen. ADHD-ers zijn vaak individualistisch, willen onafhankelijk zijn en nemen vaak risico. In sommige landen worden deze eigenschappen als negatief ervaren. Tijdens mijn zoektocht naar de kijk op ADHD in de wereld kwam ik op een interessante TEDex talk van Kathleen Nadeau. Kathleen gebruikt daarbij drie landen als voorbeeld om dit te illustreren. De normen en waarden van Japan, Zwitserland en Amerika werden langs de ADHD meetlat gelegd. Je ziet vervolgens welke landen een oase zijn voor ADHD-ers en de landen waar je als ADHD-er moeite hebt om normaal te functioneren.

Presentatie van Kathleen Nadau is hier te bekijken.

Japan / Zwitserland

Japan is moeilijk om te leven als ADHD-er
Japan een land van tradities en strikte normen

Zoals al eerder is beschreven kunnen wij moeilijk omgaan met regels en ons conformeren naar een groep. Alles wat een ADHD-er niet kan of wil is in Japan helaas de norm. Japan en de meeste Aziatische landen hebben een groepscultuur; leven volgens de norm van de groep in heilig. Helaas hebben ADHD-ers “uit de pas lopen” tot kunst verheven en is het leven in Japan en Aziatische landen daarom vaak een uitdaging. Dit geldt ook voor een Europees land als Zwitserland. Waar punctueel, precies, georganiseerd en gedisciplineerd zijn tot de nationale normen en waarden behoren. Landen zoals Japan en Zwitserland maakt van een ADHD-er een dood vogeltje. De maatschappij dwingt je om je anders te gedragen wat vaak leidt tot frustratie en depressie.      

Nederland / Verenigde staten

Amerika is ADHD-vriendelijk
ADHD-eigenschappen worden gewaardeerd in Amerikaanse landen

Hoe anders is dat in een land als De Verenigde Staten. Als er een land is waar een ADHD’er zich als een vis in het water zal voelen dan is dat wel de VS. Ze lopen voor met kennis over ADHD wat betekent dat het is geaccepteerd in de maatschappij. Het is tevens ook het land waar de meeste kinderen worden gediagnosticeerd met ADHD. Wat mij opviel toen ik de diagnose ADHD kreeg was dat er in Nederland vrij weinig informatie te vinden was over ADHD bij volwassenen. En nu nog haal ik de meeste informatie uit de VS. Informatie over bijvoorbeeld carrière of privé kan ik makkelijk vinden en is vaak ook goed te begrijpen. Daarnaast beloont de Amerikaanse maatschappij gedrag van mensen die risico’s nemen en anders zijn dan anderen. Niet voor niets zijn de grootste ondernemers, uitvinders en excentriekelingen vaak Amerikanen en veel daarvan hebben ADHD. Het individu staat centraal in de VS. Dat klinkt voor een ADHD’er als muziek in de oren.        

De positie van ADHD-ers in Nederland is de laatste jaren sterk verbeterd. Nederland is vrij individualistisch waardoor je als persoon veel vrijheid hebt om je te ontwikkelen. Er zijn verschillende soorten schoolsystemen die aansluiten bij kinderen met ADHD.  Wel is Nederland een land van regeltjes en van “doe maar normaal dan doe je al gek genoeg”. ADHD-ers kunnen excentriek zijn en dat wordt daarom niet altijd gewaardeerd. Toch is leven met ADHD geen belemmering om te kunnen zijn wie je wilt zijn in Nederland. Naar mijn mening zit Nederland tussen Zwitserland en Amerika in. We zijn losser en informeler dan de Zwitsers maar anders denken, gebrek aan entrepreneurship in het onderwijs, taboe op falen en hokjes denken zijn helaas nog alom aanwezig in de maatschappij. Iets wat voor ADHD’ers vaak nog een rem is op hun ontwikkeling om te zijn wie ze willen zijn.   

Conclusie

Als ADHD-er wordt je niet in elke maatschappij gewaardeerd. Er is namelijk een groot verschil in hoe culturen / landen omgaan met ADHD. ADHD’ers hebben meer baat bij een maatschappij waar je jezelf kan zijn en zelfontplooiing als een belangrijke waarde wordt gezien. Landen waar het groepsbelang heilig is zoals in Japan zijn een uitdaging om in te leven voor mensen met ADHD. Zwitserland en in veel mindere mate Nederland, plaatsen graag mensen in hokjes, dien je op tijd te komen, en binnen de lijntjes te kleuren. Toch kun je als ADHD’er in Nederland je aardig redden. Als je het gevoel hebt dat je in een andere samenleving meer jezelf kan zijn is het zeker de moeite waard om dat eens uit te zoeken. Misschien is het tijd om ergens anders een nieuw avontuur te beginnen. Want jezelf kunnen zijn is als ADHD’er enorm belangrijk om te kunnen slagen in het leven.

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner